Newsletter
Chcesz otrzymywać horoskopy, prognozy i nowości na swój e-mail?
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Zamów Swoją indywidualną Prognozę Powodzenia wg Wyroczni I-Ching

 

Zamów już dziś Swoją indywidualną Prognozę Powodzenia przygotowany w oparciu o Wyrocznię I-Ching i Twoją datę i miejsce urodzenia.

Twoją indywidualną Prognozę Powodzenia wg Wyroczni I-Ching otrzymasz w pliku PDF, która będzie miała od 4 do 8 stron. Będzie ona zawierała omówienie Twojej prognozy powodzenia, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wskazówki na powodzenie, szczęście i pomyślność w życiu osobistym, pracy, biznesie i finansach. 

 

Jak zamówisz indywidualną Prognozę Powodzenia wg Wyroczni I-Ching

1. Napisz do nas na adres email: moj@horoskop2021.pl (data urodzenia: rok, dzień i godzina, miejscowość urodzenia, podaj adres e-mail do przesłania zamówionego horoskopu, nazwa zamawianego horoskopu)

2. Po otrzymaniu od Ciebie maila, prześlemy Ci dane do dokonania przelewu

3. Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie w czasie 3 dni roboczych prześlemy na podany przez Ciebie adres email zamówioną Twoją indywidualną prognozę w formacie pdf

 

Zamów Swoją indywidualną Prognozę Powodzenia wg Wyroczni I-Ching

 

Zamów już dziś Swoją indywidualną Prognozę Powodzenia przygotowany w oparciu o Wyrocznię I-Ching i Twoją datę i miejsce urodzenia.

Twoją indywidualną Prognozę Powodzenia wg Wyroczni I-Ching otrzymasz w pliku PDF, która będzie miała od 4 do 8 stron. Będzie ona zawierała omówienie Twojej prognozy powodzenia, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wskazówki na powodzenie, szczęście i pomyślność w życiu osobistym, pracy, biznesie i finansach. 

 

Jak zamówisz indywidualną Prognozę Powodzenia wg Wyroczni I-Ching

1. Napisz do nas na adres email: moj@horoskop2021.pl (data urodzenia: rok, dzień i godzina, miejscowość urodzenia, podaj adres e-mail do przesłania zamówionego horoskopu, nazwa zamawianego horoskopu)

2. Po otrzymaniu od Ciebie maila, prześlemy Ci dane do dokonania przelewu

3. Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie w czasie 3 dni roboczych prześlemy na podany przez Ciebie adres email zamówioną Twoją indywidualną prognozę w formacie pdf


I-Ching Księga Przemian

I-Ching Księga przemian to jeden z najstarszych chińskich tekstów klasycznych, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię i filozofię. Jest księgą kanoniczną taoizmu i konfucjanizmu.
Księga była i jest używana do wróżb (bibliomancja), które w starożytnych Chinach pełniły wyjątkową rolę m.in. przy sprawowaniu władzy, organizowaniu ceremonii, wypraw wojennych itd. W tym charakterze była używana przez władców dynastii Zhou, dlatego nazywa się ją także Zhouyi – Przemiany Zhou.

Układ Księgi Przemian

Księga składa się z 64 rozdziałów, w każdym znajduje się wykładnia symbolicznego znaku określanego jako heksagram, jest to figura złożona z sześciu linii poziomych. Linia może być ciągła (twarda) albo pośrodku przerwana (miękka). W sposób oczywisty te linie są to elementy binarne, czyli bity, ponieważ przyjmują tylko dwie wartości. Układ takich sześciu linii daje 64 różne symbole (26 = 64). Każdy z tych 64 heksagramów symbolizuje pewien proces, a więc przemianę.

Heksagramy i trygramy

Każdy heksagram składa się z dwóch części, dolnej i górnej zwanych trygramami (chiń. gua). Ponieważ zaledwie osiem trygramów (Bagua) wystarczy do zbudowania 64 heksagramów, taoizm religijny przypisywał Bagua wielkie znaczenie. Z kolei linie przerywane i ciągłe symbolizowały odpowiednio dwa podstawowe pierwiastki chińskiej kosmologii – yin i yang.
W tym kodzie widziano więc uniwersalny, zamknięty i pełny wzorzec przemian w przyrodzie, alchemii, metafizyce, a nawet polityce itd. Na jego pierwszym poziomie była zasada Dao oraz życiodajna energia Qi, która miała dwie strony Yin i Yang. Rozmaite kombinacje tych sił w pierwszym przybliżeniu ukazywane były przez Bagua, a w drugim – przez 64 heksagramy Yijing. Słuszność tej interpretacji miał potwierdzać słynny cytat z Daodejing z ok. V w. p.n.e.: „Dao rodzi jeden, jeden rodzi dwa, dwa rodzi trzy, trzy rodzi nieskończoność” (ciąg: Dao-Qi-Yin/Yang-Trygramy-Heksagramy).

Wyrocznia I-Ching

Oryginalnie do wróżenia w starożytności wykorzystywano się albo zasuszone łodygi krwawnika albo stare monety chińskie. Krwawnik znalazł się tam ze względu na wiarę w jego magiczne zdolności. Do tej pory krwawnik sadzi się na grobie Konfucjusza.
Cały proces był dość skomplikowany. Na początku brało się pięćdziesiąt patyczków, po czym jeden odkładało. Następnie resztę nich dzieliło się mniej więcej po równo na dwie kupki, lewą i prawą. Brano jeden patyczek z prawej kupki i wkładano w lewą rękę między palec mały a serdeczny. Prawą kupkę brało się lewej ręki i oddzielano na bok po cztery patyczki tak długo jak w ręce nie zostały cztery lub mniej patyczki. Pozostałe tak łodygi brano między serdeczny, a środkowy palec. Następnie brano lewą kupkę i powtarzano proces. To co zostało wkładano między środkowy, a wskazujący. Teraz to co było w lewej ręce bierze się razem do ręki. W zależności od liczby patyczków przydzielano 3 lub 2 punkty. Robiono tak trzy razy, aż liczba nie równa się sześciu, siedmiu, ośmiu lub dziewięciu. To wszystko powtarzano tak długo, aż nie zostało nam przewidziane sześć liczb i z tych liczb układano heksagram. W zależności od liczby mogły wyjść cztery rodzaje linii – Duży Yang, Mały Yang, Duży Yin i Mały Yin. Tak zrobiony heksagram dzielono na pół i wyszukiwano jaką tworzą liczbę w Księdze Przemian. Po znalezieniu liczby, czytano ją i interpretowano zgodnie z sytuacją.
W starożytnych Chinach wróżenie miało ogromne znaczenie. Takie wróżby wykorzystywano na wiele różnych sposobów. Czasem w kontekście wywróżenia płci potomka cesarza, a czasem, kiedy chciano się dowiedzieć czy zaczynanie wojny z innym krajem jest dobrym pomysłem.
Do tej pory stosuje się wróżenie z Księgi Przemian.
W chińskich świątyniach taoistycznych i u wróżbitów można wylosować jeden z 64 patyczków, które wskazują na jeden z rozdziałów Księgi Przemian. Kapłan lub wróż wyciąga karteczkę z jego tekstem i za drobną opłatą dokonuje odczytania (żeby zrozumieć tekst księgi nie wystarczy umieć czytać po chińsku) oraz interpretacji w odniesieniu do intencji osoby, który szuka u wyroczni porady. Pełna wróżba wymaga losowania ośmiu heksagramów.
W Chinach i poza nimi można kupić proste poradniki, które pozwalają powróżyć samemu. Stosuje się wówczas losowanie przy pomocy monet.

Osiem trygramów (bagua)

Osiem trygramów (bagua) to starochińska koncepcja filozoficzna, według której siły przyrody można uprościć do ośmiu podstawowych elementów, reprezentowanych przez tzw. trygramy. Graficzną reprezentacją bagua jest ośmiokąt foremny, w którym każdy bok odpowiada jednemu z nich.
W centrum ośmiokąta wpisuje się zazwyczaj taijitu, bo same trygramy są kombinacjami yin i yang. Każdy trygram (gua) składa się bowiem z trzech linii - ciągłych (symbolizują yang) lub przerywanych (yin). Dwa gua składają się z kolei na jeden heksagram. 64 możliwe kombinacje heksagramów wyznaczają układ starochińskiego traktatu filozoficzno-wróżbiarskiego Yijing.
Jako narzędzie analityczne koncepcja bagua znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach chińskiej kultury i nauki, tj. filozofia i magia taoistyczna, sztuki walki (por. Baguazhang), feng shui, nawigacja itd.
Z Chin koncepcja bagua trafiła do innych krajów Dalekiego Wschodu i znalazła odzwierciedlenie m.in. na fladze Korei Południowej.
 

Pochodzenie ośmiu trygramów

Istnieją dwa źródła pochodzenia koncepcji bagua:
  • Uważa się, że osiem trygramów wywodzi się z filozofii yin i yang. Współzależności między dwoma pierwiastkami yin i yang miał opisać legendarny władca-filozof Fuxi w przypisywanym mu powiedzeniu:

    無極生有極, 有極是太極,
    太極生兩儀, 即陰陽;
    兩儀生四象: 即少陰、太陰、少陽、太陽,
    四象演八卦, 八八六十四卦
Nieograniczone (Wuji) tworzy ograniczone, czyli Absolut (Taiji)
Z Taiji wywodzą się dwie formy, czyli yin i yang
Dwie formy tworzą cztery fenomeny, zwane mniejszym i większym yang (Taiyang, czyli Słońce), oraz mniejsze i większe yin (Taiyin to Księżyc).
Cztery fenomeny działają poprzez osiem trygramów i 64 heksagramy.


Powyższy cytat wykazuje pewne podobieństwo do Genesis, aczkolwiek brak w nim sił sprawczej porównywalnej do Boga; na początku istnieje pustka, w której światło oddziela się od ciemności, ziemia od nieba, ląd od wody, słońce od księżyca itd.
  • Inny opis filozoficzny przypisuje się królowi Wenowi z dynastii Zhou: "Na początku świata istniało Niebo i Ziemia. Z nich narodziły się wszystkie rzeczy. Niebo symbolizuje trygram Qian, a Ziemię – Kun. Pozostałe sześć trygramów to ich synowie i córki".

64 Heksagramy

Heksagram 1 zwany 乾 (qián), "Siła". Wariacje: "kreatywny", "moc działania", "klucz", "bóg". Wewnętrzny (dolny) trygram to ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, zewnętrzny (górny) taki sam.


Heksagram 2 zwany 坤 (kūn), "Pole". Wariacje: "otwarty", "przyzwolenie" oraz "przepływ". Wewnętrzny trygram to ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, Zewnętrzny trygram jest taki sam.


Heksagram 3 zwany 屯 (chún), "Kiełkowanie". Wariacje: "trudności na początku", "gromadzenie wsparcia", "robienie zapasów". Wewnętrzny trygram to ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, zewnętrzny trygram to ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 4 zwany 蒙 (méng), "Oskrzydlający". Wariacje: "młodzieńcza głupota", "świeży strzał/ogień", "odkrywający". Wewnętrzny trygram to ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda. Zewnętrzny trygram to ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 5 zwany 需 (xū), "Przystępujący". Wariacje: "czekający", "wilgotny", "przybywający". Wewnętrzny trygram znaczy ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, a zewnętrzny trygram to ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 6 zwany 訟 (sòng), "Kłócący się". Wariacje: "konflikt", "proces (sądowy)". Wewnętrzny trygram to ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda, zewnętrzny to ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Heksagram 7 zwany 師 (shī), "Przewodzący, przewodniczący". Wariacje: "armia", "oddziały". Wewnętrzny trygram to ☵ (坎 kǎn) otchłań =(水) woda, zewnętrzny to ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia.


Heksagram 8 zwany 比 (bǐ), "Grupujący". Wariacje: "trzymać razem", "przymierze". Wewnętrzny trygram to ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, zewnętrzny to ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 9 zwany 小畜 (xiǎo chù), "Kumulujący maluczkich". Wariacje: "ujarzmiająca siła maluczkich", "małe żniwo". Wewnętrzny trygram to ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, zewnętrzny trygram to ☴ (巽 xùn) grunt = (水) wiatr.


Heksagram 10 zwany 履 (lǚ), "Stąpający". Wariacje: "przeprowadzający", "trwający". Wewnętrzny trygram to ☱ (兌 duì) otwarty = (澤) bagno, zewnętrzny to ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Heksagram 11 zwany 泰 (tài), "Przenikający/owładający/rozchodzący". Wariacje: "pokój", "wspaniałość". Wewnętrzny trygram to ☰ (乾 qián) siła = (地) niebo, zewnętrzny trygram to ☷ (坤 kūn) pole = (水) ziemia.


Heksagram 12 zwany 否 (pǐ), "Obstrukcja". Wariacje: "zastój", "kobieta". Wewnętrzny trygram: ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, zewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Heksagram 13 zwany 同人 (tóng rén), "Pojednujący ludzi". Wariacje: "zgoda z ludźmi", "gromadzenie ludzi". Wewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, zewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Heksagram 14 zwany 大有 (dà yǒu), "Wielkie posiadanie". Wariacje: "posiadanie w ogromnej mierze", "wielka posesja". Wewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, zewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.


Heksagram 15 zwany 謙 (qiān), "Korzący". Wariacje: "skromność". Wewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, zewnętrzny trygram: ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia.


Heksagram 16 zwany 豫 (yù), "Utrzymujący". Wariacje "entuzjazm", "nadmiar". Wariacje: ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, zewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom
15 - 16 Od skromności po entuzjazm. Poszukujący, który idzie własną drogą poczuje się zachwycony. Jak wóz zjeżdżający w dół, podczas tak łatwego przejazdu może nabrać niebezpiecznej prędkości i nie zdążyć skręcić na niespodziewanym zakręcie. Stąd też, zbyt wiele entuzjazmu może zmieść z drogi.


Heksagram 17 zwany 隨 (suí), "Podążający". Wewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, zewnętrzny trygram: ☱ (兌 duì) otwarte = (兌) bagno.


Heksagram 18 zwany 蠱 (kŭ), "Psujący". Wariacje: "pracuj nad tym, co zgniło", "gałąź". Wewnętrzny trygram: ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, zewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 19 zwany 臨 (lín), "Zbliżający". Wariacje: "podchodzić", "las". Wewnętrzny trygram ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno, zewnętrzny trygram ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia.


Heksagram 20 zwany 觀 (guān), "Oglądający". Wariacje: "kontemplacja (widok)", "szukać". Wewnętrzny trygram: ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, zewnętrzny trygram: ☴ (巽 xùn) grunt = (巽) wiatr.


Heksagram 21 zwany 噬嗑 (shì kè), "Rozdzierające ugryzienie". Wariacje: "przegryźć się", "gryzący i żujący". Wewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, zewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.


Heksagram 22 zwany 賁 (bì), "Zdobiący". Wariacje: "łaska/gracja", "luksus". Wewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, zewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) granica = (山) góra.


Heksagram 23 zwany 剝 (bō), "Zdzierający". Wariacje: "rozdzielający", "obdzierający ze skóry". Wewnętrzny trygram: ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, zewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 24 zwany 復 (fù), "Powracający". Wariacje: "zwrot". Wewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, zewnętrzny trygram: (坤 kūn) pole = (地) ziemia.


Heksagram 25 zwany 無妄 (wú wàng), "Bez zaangażowania". Wariacje: "niewinność (niespodziewane)", "zaraza". Wewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, zewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Hexagram 26 zwany 大畜 (dà chù), "Wielce akumulujący". Wariacje: "ujarzmiająca moc dla wielkich", "wielkie gromadzenie", "potencjalna energia" Wewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, zewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 27 zwany 頤 (yí), "Połykający". Wariacje: "kąciki ust (karmienie)", "szczęki", "wygoda/bezpieczeństwo". Wewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, zewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 28 zwany 大過 (dà guò), "Wielce przekraczający/niezmierny". Wariacje: "przewaga wielkich", "wielce przewyższający", "masa krytyczna." Wewnętrzny trygram: ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, zewnętrzny trygram ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 29 zwany 坎 (kǎn), "Otchłań". Wariacje: "bezdenny (woda)", "powtórzone wpadnięcie w pułapkę". Wewnętrzny trygram: ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda, zewnętrzny trygram taki sam.


Heksagram 30 zwany 離 (lí), "Blask". Wariacje: "lgnięcie, ogień", "sieć". Wewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, zewnętrzny taki sam. Pochodzenie znaku ma swoje korzenie w symbolu ptaków z długimi ogonami takich jak paw czy feniks.


Heksagram 31 zwany 咸 (xián), "Kojarzący/łączący". Wariacje: "wpływ (dążący, zalecający się)", "uczucia". Wewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, zewnętrzny trygram: ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 32 zwany 恆 (héng), "Nieustawający". Wariacje: "trwanie", "stałość". Wewnętrzny trygram: ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, zewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 33 zwany 遯 (dùn), "Wycofujący". Wariacje: "odwrót", "ulegający". Wewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, Zewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Heksagram 34 zwany 大壯 (dà zhuàng), "Wielce wzmacniający". Wariacje: "moc wielkiego", "ogromna dojrzałość". Wewnętrzny trygram: ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, Zewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 35 zwany 晉 (jìn), "Prosperujący". Wariacje: "postęp". Wewnętrzny trygram: ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, Zewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.


Heksagram 36 zwany 明夷 (míng yí), “Zaciemniający światło” Wariacje: "zraniona błyskotliwość" , "ukryta inteligencja". Wewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, Zewnętrzny trygram : ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia.


Heksagram 37 zwany 家人 (jiā rén), "Mieszkający ludzie". Wariacje: "rodzina (klan)" ,"członkowie rodziny". Wewnętrzny trygram: ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, Zewnętrzny trygram: ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr.


Heksagram 38 zwany 睽 (kuí), "Polaryzujący". Wariacje: "przeciwieństwo", "wypaczenie". Wewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno, Zewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.


Heksagram 39 zwany 蹇 (jiǎn), "Utykający". Wariacje: "obstrukcja", "na nogach". Wewnętrzny trygram : ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, Zewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 40 zwany 解 (xiè), "Rozdzielający". Wariacje: "dostarczenie" , "rozplątany". Wewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda, Zewnętrzny trygram : ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 41 zwany 損 (sǔn), "Zanikający". Wariacje: "malejący". Wewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno, Zewnętrzny trygram : ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 42 zwany 益 (yì), "Powiększający". Wariacje: "wzrost (zwiększać)". Wewnętrzny trygram : ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom, Zewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr.


Heksagram 43 zwany 夬 (guài), "Dzielący". Wariacje: "przełamywać (rezolutność)" , "rezolutność". Wewnętrzny trygram : ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo, Zewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 44 zwany 姤 (gòu), "Kojarzący/łączący w pary". Wariacje: "poznać się" , "spotkanie". Wewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, Zewnętrzny trygram : ☰ (乾 qián) siła = (天) niebo.


Heksagram 45 zwany 萃 (cuì), "Skupiający". Wariacje: "gromadzić" , "skończony". Wewnętrzny trygram : ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia, Zewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 46 zwany 升 (shēng), "Pnący się". Wariacje: "pchający w górę". Wewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, Zewnętrzny trygram : ☷ (坤 kūn) pole = (地) ziemia.


Heksagram 47 zwany 困 (kùn), "Krępujący". Wariacje: "opresja (wyczerpanie)" , "wplątany". Wewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda, Zewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 48 zwany 井 (jǐng), "Dążący do źródła". Wariacje: "studnia". Wewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, Zewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 49 zwany 革 (gé), "Obdzierający ze skóry". Wariacje: "rewolucja (linienie)" , "uzda". Wewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, Zewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 50 zwany 鼎 (dǐng), "Trzymający". Wariacje: "kocioł". Wewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr, Zewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.


Heksagram 51 zwany 震 (zhèn), "Wstrząs". Wariacje: "rozbudzający (szok, wstrząs, grom)" "grom". Wewnętrzny i zewnętrzny trygram: ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 52 zwany 艮 (gèn), "Ograniczenie". Wariacje: "bezruch, góra" , "ciągły". Wewnętrzny i zewnętrzny trygram: ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra.


Heksagram 53 zwany 漸 (jiàn), "Infiltrujący". Wariacje: "rozwój (stopniowy process)", "wyprzedzenie, posunięcie naprzód". Wewnętrzny trygram : ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, Zewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr.


Heksagram 54 zwany 歸妹 (guī mèi), "Nawracający dziewicę". Wariacje: "poślubienie dziewicy", "powracająca dziewica, zwrócenie dziewicy". Wewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno, Zewnętrzny trygram : ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 55 zwany 豐 (fēng), "Bycie w obfitości". Wariacje: "mnóstwo, dodatek, obfitość", "pełnia". Wewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, Zewnętrzny trygram : ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 56 zwany 旅 (lǚ), "Goszczący". Wariacje: "tułacz", "podróżujący". Wewnętrzny trygram : ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, Zewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.


Heksagram 57 zwany 巽 (xùn), "Grunt". Wariacje: "łagodny (penetrujący, wiatr)", "kalkulacje, obliczenia". Wewnętrzny i zewnętrzny trygram: ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr.


Heksagram 58 zwany 兌 (duì), "Otwarty". Wariacje: "radosny, jezioro", "uzurpacja". Wewnętrzny i zewnętrzny: ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno.


Heksagram 59 zwany 渙 (huàn), "Rozwiewający". Wariacje: "rozproszenie (rozwiązanie, unieważnienie)", "rozśrodkowanie, rozproszenie". Wewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda, Zewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt = (風) wiatr.


Heksagram 60 zwany 節 (jié), "Wyrażający, zrozumiały". Wariacje: "ograniczenie", "umiarkowanie". Wewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno, Zewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 61 zwany 中孚 (zhōng fú), "Wracający do środka". Wariacje: "wewnętrzna prawda", "centralny powrót". Wewnętrzny trygram : ☱ (兌 duì) otwarte = (澤) bagno, Zewnętrzny trygram : ☴ (巽 xùn) grunt= (風) wiatr.


Heksagram 62 zwany 小過 (xiǎo guò), "Nieznacznie wykraczający". Wariacje: "przewaga małych", "niewielkie przekroczenie". Wewnętrzny trygram : ☶ (艮 gèn) ograniczenie = (山) góra, Zewnętrzny trygram : ☳ (震 zhèn) wstrząs = (雷) grom.


Heksagram 63 zwany 既濟 (jì jì), "Już forsujący bród". Wariacje: "po skończeniu", "wykonany". Wewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień, Zewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda.


Heksagram 64 zwany 未濟 (wèi jì), "Jeszcze nie brodzący". Wariacje: "przed ukończeniem", "jeszcze nie ukończony". Wewnętrzny trygram : ☵ (坎 kǎn) otchłań = (水) woda, Zewnętrzny trygram : ☲ (離 lí) blask = (火) ogień.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl