Newsletter
Chcesz otrzymywać horoskopy, prognozy i nowości na swój e-mail?
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Zamów Swoją indywidualną Prognozę Powodzenia wg Kroniki Akaszy

Zamów już dziś Swój indywidualną Prognozę Powodzenia przygotowaną w oparciu o Twoją datę i miejsce urodzenia.

Twoją indywidualną Prognozę Powodzenia otrzymasz w pliku PDF, który będzie miał od 4 do 8 stron. Będzie on zawierał omówienie Twojej prognozy powodzenia, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wskazówki na szczęście i pomyślność w życiu osobistym, pracy, biznesie i finansach. 

Jak zamówisz indywidualną Prognozę Powodzenia

1. Napisz do nas na adres email: moj@horoskop2021.pl (data urodzenia: rok, dzień i godzina, miejscowość urodzenia, podaj adres e-mail do przesłania zamówionego horoskopu/prognozy, nazwa zamawianego horoskopu/prognozy)

2. Po otrzymaniu od Ciebie maila, prześlemy Ci dane do dokonania przelewu

3. Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie w czasie 3 dni roboczych prześlemy na podany przez Ciebie adres email zamówiony Twoją indywidualną Prognozę Powodzenia w formacie pdf


Zamów Swoją indywidualną Prognozę Powodzenia wg Kroniki Akaszy

Zamów już dziś Swój indywidualną Prognozę Powodzenia przygotowaną w oparciu o Twoją datę i miejsce urodzenia.

Twoją indywidualną Prognozę Powodzenia otrzymasz w pliku PDF, który będzie miał od 4 do 8 stron. Będzie on zawierał omówienie Twojej prognozy powodzenia, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wskazówki na szczęście i pomyślność w życiu osobistym, pracy, biznesie i finansach. 

Jak zamówisz indywidualną Prognozę Powodzenia

1. Napisz do nas na adres email: moj@horoskop2021.pl (data urodzenia: rok, dzień i godzina, miejscowość urodzenia, podaj adres e-mail do przesłania zamówionego horoskopu/prognozy, nazwa zamawianego horoskopu/prognozy)

2. Po otrzymaniu od Ciebie maila, prześlemy Ci dane do dokonania przelewu

3. Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie w czasie 3 dni roboczych prześlemy na podany przez Ciebie adres email zamówiony Twoją indywidualną Prognozę Powodzenia w formacie pdf


 

Czym jest Kronika Akasza

Kronika Akasza, Akaśa (आकाश, Ākāśa, Akasha) to słowo pochodzące z sanskrytu oznaczające eter rozpatrywany w dwóch znaczeniach: w sensie mitologicznym i jako jeden z żywiołów. Eter jest piątym, podstawowym elementem, który obejmuje pozostałe cztery żywioły:  vata – powietrze, ap – woda, agni – ogień i prithivi – ziemia.

Udowodnieniem istnienia tego elementu zajmowali się między innymi naukowcy jak: Albert Einstein, Nicola Tesla, Ervin Laszlo, Gregg Braden czy Bruce Lipton. Aktualna fizyka kwantowa potwierdziła istnienie akaszy jako pola energetycznego i nazwała je polem punktu zerowego. Pole to składa się z fluktuujących energii i informacji, które tworzą Wszechświat i wszystko co w nim się znajduje. Według fizyki kwantowej pole to tworzy, przechowuje, transportuje i zapisuje wszelkie byty materialne i niematerialne, począwszy od atomów, planet, galaktyk po doświadczenia, emocje i całą istniejącą świadomość.

Termin Akasza pojawiał się w każdej starożytnej kulturze i duchowej tradycji jako Księga Życia, w której zapisywane są wszelkie wydarzenia, myśli i czyny. Wierzono, że poprzez odpowiednie przygotowanie się i dostrojenie do wibracji akaszy, można się z nią połączyć by pozyskiwać informacje. W czasach nowożytnych dostęp do jej zapisów miał między innymi żyjący w pierwszej połowie XX wieku Edgar Cayce. W stanie transu otrzymywał rozbudowane przekazy z tego pola, dzięki którym zdobył ogromne zasługi w dziedzinie medycyny. Z akaszy korzystał również filozof Rudolf Steiner czy medium Helena Bławatska.

Z powodu przyspieszonego rozwoju świadomości, którego ludzkość aktualnie jest świadkiem, wiele osób jest otwartych na pozyskiwanie informacji z tego elementu. Osoby rozwinięte duchowo oferują konsultacje służąc jako łącznik między polem akaszy a poszukującym informacji człowiekiem.

Akasza pole pamięci wszechświata

Według ezoteryków Kronika Akasza jest polem pamięci wszechświata, z którego można czerpać wspomnienia należące do wszystkich ludzi żyjących na Ziemi oraz każdego istnienia (ezoteryczna brać zakłada, że istnienie jest przynależne wszystkiemu co istnieje np. minerałom, roślinom, a nawet planetom). Ten niewidzialny zapis ma sięgać zarówno do przeszłości, dziejącej się teraźniejszości jak i przyszłości. Nie ma jednak dowodów na posiadanie takich możliwości przez ludzi.

W teozofii i antropozofii zapisy Akaszy są kompendium wszystkich uniwersalnych wydarzeń, myśli, słów, emocji i zamiarów, jakie kiedykolwiek miały miejsce w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości w odniesieniu do wszystkich bytów i form życia, nie tylko ludzkich. Teozofowie uważają, że są one zakodowane na nie fizycznej płaszczyźnie egzystencji, znanej jako płaszczyzna mentalna. Uważa się, że wszystkie myśli, słowa, intencje generują swoją własną unikalną „częstotliwość lub wibrację”, która jest przechowywana w Kronikach Akaszy.
 
 
 

Kronika Akasza Rudolf Steiner

Historja może nauczyć człowieka małej zaledwie cząstki tego, co przeżyła ludzkość w przeszłości. Świadectwa historyczne rzucają światło na nieliczne tylko tysiącolecia. Również bardzo ograniczony jest zakres wiedzy, jakim może nas obdarzyć archeologja, paleontologja, geologja. Z ograniczeniem łączą się jeszcze braki, wynikłe z oparcia się na świadectwach zewnętrznych.
Pomyśleć tylko, jak zmienił się obraz któregokolwiek z niedawno minionych zdarzeń albo też narodu, w zależności od nowowykrytych dokumentów historycznych. Porównać — choćby opisy tej samej treści, podane przez różnych historyków, — a przekonać się łatwo, na jak niepewnym znajdujemy się gruncie. Wszystko, co należy do zewnętrznego świata zmysłów, podlega czasowi. A czas niszczy, co w nim powstaje. Zewnętrzna historja polega na tem, co zachowało się w czasie. Kto obstaje jednak przy zewnętrznych świadectwach, nie zdoła orzec, o ile istotnem jest to, co się właśnie zachowało.
Jednak wszystko, co w czasie powstaje, bierze swój początek z wieczności. Tylko, że wieczne jest niedostępne dla zmysłowego postrzegania. Ale drogi do postrzegania wieczności otwarte są dla człowieka. Może tak wykształcić drzemiące w sobie siły, że zdoła poznać to wieczne. W rozważaniach p. n. „Jak osiągnąć poznanie wyższych światów”, podano drogi, prowadzące do omawianego wykształcenia. W toku wzmiankowanych rozważań — wykazano, że człowiek w pewnym wysokim stopniu swoich poznawczych zdolności może przeniknąć do wiekuistych początków rzeczy zmiennych w czasie. (Niechby tylko czytelnik miał cierpliwość. O rzeczach tych bowiem można mówić jedynie stopniowo).
Kiedy zatem człowiek rozwija swoje zdolności poznawcze, uwalnia się od musu polegania na świadectwach zewnętrznych przy osiąganiu wiedzy o przeszłości. Ponieważ wtedy może oglądać to w (minionych) zdarzeniach, co nie jest zmysłowo postrzegalnem, co nie ulega niszczącemu działaniu czasu. Od przemijającej historji przechodzi do nieprzemijającej. Ta ostatnia napisana jest innemi literami, niż zwykła. W gnozie, w teozofji nazywają ją „kroniką Akasha”. Mowa nasza może dać o niej słabe tylko wyobrażenie. Ponieważ nasza mowa odpowiada światu zmysłów. Przeto na niewtajemniczonym, który nie przekonał się jeszcze własnem doświadczeniem o faktyczności odrębnego świata ducha, można łatwo uczynić wrażenie fantasty, jeśli nie gorsze. Kto zaś osiągnął zdolność postrzegania w duchowym świecie, poznaje minione zdarzenia w ich wiekuistym charakterze. Stają one przed nim nie jak martwe dokumenty, ale w pełni życia. W pewnej mierze — odgrywa się przed nim to, co się działo kiedyś. Wtajemniczeni w takie żyjące pismo mogą patrzeć wstecz, w znacznie dalszą przeszłość, niż to podaje zewnętrzna historja, mogą również — na mocy bezpośredniego duchowego postrzeżenia — zobaczyć rzeczy, które rozważa historja, znacznie bardziej wyczerpująco, niż to ona może uczynić. Aby zapobiedz możliwemu błędowi, zaznacza się jednocześnie, że również i duchowego oglądu nie cechuje jakaś bezbłędność. I on również może się łudzić, może widzieć nie ściśle, krzywo, przewrotnie. Również na tem polu żaden człowiek nie jest wolnym od błędu, choćby stał jaknajwyżej. Przeto nie trzeba się zrażać, jeśli różne rewelacje, pochodzące z omawianych duchowych źródeł, nie zawsze godzą się dokładnie ze sobą. Jednak dostateczność obserwacji jest tu znacznie większa, niż w zewnętrznym świecie zmysłowym. A co różni wtajemniczeni podać mogą o historji i prahistorji, zgodnem będzie w swojej istocie. I faktycznie egzystuje taka historja i prahistorja we wszystkich szkołach tajemnych. A panująca wśród nich od tysiącoleci zgodność jest tak zupełna, że nie da się z nią zgoła porównać ta zgodność, jaka zachodzi pomiędzy zewnętrznymi historjopisami tego samego stulecia. Wtajemniczeni wszystkich czasów i krajów podają w istocie jedno i to samo.
Po tych uwagach wstępnych będą tu podane niektóre rozdziały z kroniki Akasha. Zaczną się od opisu faktów, jakie miały miejsce wówczas, kiedy istniał jeszcze — pomiędzy Ameryką a Europą ląd stały, zwany Atlantydą. Na tej części powierzchni naszej ziemi był kiedyś ląd. Grunt tego lądu tworzy dno oceanu Atlantyckiego. Plato jeszcze opowiada o ostatniej pozostałości tego lądu, wyspie Poseidonis, która leżała na zachód od Europy i Afryki. O tem, że powierzchnia oceanu Atlantyckiego była kiedyś lądem stałym, że w ciągu miljona lat blizko była widownią kultury, bardzo różniącej się od naszej współczesnej, jak również o tym fakcie, że ostatnie resztki tego lądu zniknęły w dziesiątym tysiącoleciu p. n. Chr. — może czytelnik dowiedzieć się z książki p. n. „Atlantis, według źródeł okultystycznych”, przez W. Scott-Elliot. Niniejsze rewelacje o tej prastarej kulturze uzupełniają podane w owej książce. O ile tam opisywano stronę raczej zewnętrzną, zewnętrzne przygody tych naszych poprzedników atlantyckich, tutaj zostanie określony ich duszny charakter i wewnętrzna natura warunków, w jakich żyli. Zatem czytelnik musi przenieść się myślą do epoki, która leży prawie na 10.000 lat przed nami, a przetrwała wiele tysiącoleci. Treść opisu ma dotyczeć nietylko lądu, zalanego obecnie przez wody Atlantyku, ale również i sąsiednich krajów Azji, Afryki, Europy i Ameryki. Późniejsze dzieje tych okolic są dalszym rozwojem owej wcześniejszej kultury.
W chwili obecnej zobowiązany jestem jeszcze do zachowania milczenia o źródłach niniejszych rewelacji. Kto wogóle wie cośkolwiek o tego rodzaju źródłach, ten rozumie, dlaczego tak być musi. Od zachowania się współczesnych zależy całkowicie, wiele należy udzielić z zasobu wiadomości, utajonych w łonie teozoficznego dążenia. I oto pierwszy wypis, jaki wolno mi podać.

Źródło: wikisource.org

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl